Dette tilbud er for juniorer, som ikke har spillet eller spiller soft tennis. På dette niveau tilbydes træning 1-2 gange om ugen, og her trænes fokuseret på indlæring af de basale slag. Spillerne vil her blive delt op i hold efter spillestyrke og alder. Du kan være mellem 5 og 18 år for at deltage i begyndertræning. 

Du skal i løbet af et års tid få kendskab til spillereglerne og gerne kunne tælle point gennem et parti og en kamp, samt kunne spille kampe indbyrdes uden væsentlig støtte fra voksne. Forældrene forventes at støtte op om, at juniorerne introduceres til at spille kampe samt at hjælpe med at lære pointtælling og regler i øvrigt.

Vi forventer af dig som spiller:
  • At du gerne vil lære at spille bedre tennis
  • At du udviser god opførsel
  • At du passer din træning
  • At du har det sjovt med din tennis

Vi forventer af dine forældre:

  • At de bakker din træning op og hjælper dig til at efterleve ovenstående forventninger til dig
  • At de bakker op om din deltagelse i venskabskampe og klubmesterskaber hvis du ønsker at deltage ved evt. selv at være til stede
  • At de hjælper dig i gang med evt. individuel turneringsdeltagelse ved selv at undersøge mulighederne tal evt med træneren eller en fra juniorudvalget.