Junior talent

Talenttræning er et tilbud møntet på de mest talentfulde
og aktive junior spillere i klubben. Disse spillere udvælges af trænerne.
Her tilbydes træning op til 3-4 gange om
ugen.

Vi forventer af dig som spiller:

At tennis er din hovedsport
At du passer din træning
At du udviser god opførsel
At du spiller uden for træningen fx ved selv at arrangere kampe mod andre af klubbens spillere – gerne på tværs af
aldersgrupper - eller mod spillere fra andre klubber
At du deltager i holdturneringer mod andre klubber –  efter aftale med din træner
At du spiller et antal individuelle turneringer pr. år
At du sammen med din træner og dine forældre sætter et mål for din placering på ranglisten for din årgang
At du deltager i klubmesterskaber
At du deltager i fysisk træning i samråd med din træner
At du medvirker ved gennemførelse af turneringer i NTK-Amager regi som vagt, dommer og lignende
At du deltager i træningslejre og sociale aktiviteter

Vi forventer af dine forældre:


At de bakker din træning op og hjælper dig til at efterleve ovenstående forventninger til dig.
At de bakker din deltagelse i hold- og individuelle turneringer op ved bl.a. planlægning, tilmelding, transport og lign.
At de aktivt indgår i juniorarbejdet i klubben – fx ved at tage vagter under turneringer, ved at fungere som
holdkaptajner, ved gennemførelse af sociale aktiviteter for juniorerne o.s.v.