Junior tennis

Dette tilbud er for de spillere, som udviser engagement (talent, flid eller interesse) i tennisspillet og i overensstemmelse med trænerne. Her tilbydes træning 2-3 gange om ugen, og der vil være færre spillere pr. hold end til soft tennis. Her videreudvikles slagene, ligesom der vil foregå nogetl kamptræning.


Vi forventer af dig som spiller:

At du passer din træning
At du har det sjovt med din tennis
At du spiller uden for træningen fx ved selv at arrangere kampe mod andre af klubbens spillere
At du udviser god opførsel
At du deltager i klubmesterskaber og venskabsturneringer
At du deltager i fysisk træning i samråd med din træner
At du deltager i træningslejre og sociale aktiviteter

Vi forventer af dine forældre:

At de bakker din træning op og hjælper dig til at efterleve ovenstående forventninger til dig.
At de bakker din deltagelse i hold- og individuelle turneringer op ved bl.a. planlægning, tilmelding, transport og
lignende.
At de aktivt indgår i juniorarbejdet i klubben – fx ved at tage vagter under turneringer, ved at fungere som
holdkaptajner, ved gennemførelse af sociale aktiviteter for juniorerne o.s.v.