Tennisanlægget og banevedligeholdelse

Anlæg
Klubben råder over 8 udendørsbaner, som består af 6 grusbaner og 2 kunstbaner med tilknyttet lysanlæg herudover er der 4 soft-baner der ligeledes er på kunstgræs.
Klubben har desuden 1 indendørsbane, som ligger i Skelgårds Hallen på Ugandavej 93, 2770 Kastrup.

Vedligeholdelse
Linjer på banerne skal først fejes, når banen skal benyttes.

Banen skal vandes, inden der spilles på dem (vanding kan undlades, hvis det er indlysende, at banen er fugtig nok). Når der vandes, skal vandsprederen pege opad, så vandet falder som regn og fordeles jævnt.

Ovennævnte istandsættelse af banen skal udføres grundigt. Hvis doublespil strækker sig over 2 timer, skal der vandes efter hver time.

Der må kun benyttes sko, der er beregnet på at spille tennis på grus. Det betyder, at øbesko og lignende ikke er tilladt, da mønstret er ødelæggende for grusbelægningen og dermed påvirker tennisspillet negativt.

Efter endt spilletime skal spillerne feje banen helt ud til kanterne.

Alle redskaber, der anvendes til vedligeholdelse af banerne, skal sættes på plads efter anvendelse.

Det er forbudt at spille på banerne, når det er indlysende, at de vil tage skade af at blive benyttet, fx fordi de er regnvåde og når nettet er sænket eller banerne ved skiltning er erklæret lukkede.

Bestyrelsen eller dennes repræsentant (hal manden) kan til enhver tid lukke en bane, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til banens tilstand.

Bestyrelsen kan booke banerne til holdkampe, turneringer, træning osv. Af hensyn til medlemmerne skal denne bookning finde sted i god tid. I tilfælde af uregelmæssigheder (regn, kampe, der trækker ud) kan baner booke uden varsel, også selvom de er tegnet af medlemmer.

Flasker, papir, ispinde, papbægre, cigaretskodder og lignende må ikke efterlades på banerne. Der er medlemmernes pligt at fjerne evt. affald fra banerne og lægge det i de opsatte affaldskurve.

Hunde skal føres i snor på området og må ikke komme ind på banerne.